Historie van zeilschip ARGUS als kofschip


Het schip is gebouwd in 1891 te Amsterdam. 
Het is een KLIPPER gebouwd op S-spant, geschikt voor kust en binnenvaart.  Het schip werd ook wel Klipper-jacht genoemd vanwege de sierlijke lijnen. 
 Het schip werd in 1920  aangekocht  door het K.O.F.
(Koninklijk  Onderwijs Fonds)  voor de  Scheepvaart,  om te dienen als instructievaartuig.  
Hierop hebben vele jongens hun praktijk ervaring opgedaan voor kust en binnen vaart.
 
 
 Citaat uit het boek: GEDENKBOEK VEREENIGING VAN GEZAGVOERDERS bij de BINNENVAART 1924: " Den 3en September 1921 werd het schip door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik in dienst gesteld en verleende
de Prins niet alleen zijn naam aan het schip maar gaf bovendien verlof dat het schip de Prinselijke kleuren mocht voeren”. In 1966 komt een einde aan het gebruik van de Prins Hendrik als opleidingsschip.  
De huidige eigenaar heeft sinds 1975 vele prachtige kust reizen gemaakt naar o.a. België, Frankrijk, Engeland en Duitsland. In 1994 de meest spectaculaire reis, via Noordzee, Atlantische Oceaan, Noorse Fjorden, Noordelijke IJszee, Barentszzee, Witte zee, dwars door Rusland (geheime kanaal van Stalin), Onegameer, Swir, Ladogameer, Neva rivier, Baltische zee, Oostzee, weer terug op de Noordzee. 

Nu is het zeilschip in Stad aan het Haringvliet gestationeerd.